Privacy verklaring

WELKE GEGEVENS VAN JOU VERWERKEN WE?

Werelddoelenspel kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Werelddoelenspel, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Werelddoelenspel verstrekt. Werelddoelenspel kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– organisatienaam;

– voor- en achternaam;

– functienaam (titel);

– zakelijke adresgegevens;

– telefoonnummer(s);

– e-mailadres;

– IP-adres;

WAAROM WE DEZE GEGEVENS NODIG HEBBEN?

Werelddoelenspel verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Ook slaan wij jouw gegevens op in onze administratieve systemen zodat deze gebruikt kunnen worden om het opzetten van contact in de toekomst eenvoudiger te maken. Daarnaast kan Werelddoelenspel jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG BEWAREN WE JOUW GEGEVENS?

Werelddoelenspel bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan drie jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou of de organisatie waarvoor je werkt tot stand komt of is gekomen.

DELEN WE JOUW GEGEVENS MET ANDEREN?

Werelddoelenspel verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of de organisatie waarvoor je werkt, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Buiten het voorgaande zullen we nooit en te nimmer jouw gegevens aan deren verkopen, weggeven, of wat dan ook zonder daar vooraf jou over te informeren.

WE ANALYSEREN HET WEBSITEBEZOEK

Op de website van Werelddoelenspel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Werelddoelenspel gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Werelddoelenspel maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Ads-advertenties van Werelddoelenspel bij Google-zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Werelddoelenspel te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Werelddoelenspel heeft hier geen invloed op.

Werelddoelenspel heeft Google geen toestemming gegeven om via Werelddoelenspel verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

HOE KUN JIJ JE GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN?

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@globalgoalsgames.nl. Werelddoelenspel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

HOE BEVEILIGEN WE JOUW GEGEVENS?

Werelddoelenspel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Werelddoelenspel maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Werelddoelenspel verzamelde gegevens, neem dan contact met Werelddoelenspel op via info@globalgoalsgames.nl.

Werelddoelenspel is als volgt te bereiken:

www.globalgoalsgames.nl

085 210 01 79

info@globalgoalsgames.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 560 162 75