De Global Goals

De Verenigde Naties hebben de 17 Global Goals opgesteld om samen te zorgen voor een eerlijke, veilige en duurzame toekomst voor onze en de volgende generaties.

Het ontstaan

In 2015 stelden 193 wereldleiders van de Verenigde Naties 17 Global Goals op die ervoor moeten zorgen dat de wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven. Voor iedereen.

Omdat de Werelddoelen ons allemaal aangaan, mag iedereen erover meedenken. Daarom reisden VN-medewerkers de hele wereld over om naar de mening van allerlei mensen te vragen. Uiteindelijk hebben bijna 7,8 miljoen mensen gestemd op de voor hen belangrijkste thema’s.

Een goede samenwerking is noodzakelijk!

De plannen zijn groots: voor 2030 moet er een einde komen aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering.

Om dat te bereiken is een goede samenwerking noodzakelijk, tussen bedrijven, NGO’s, overheden, universiteiten, scholen en jou!

Klimaatverandering

Een van de belangrijkste problemen die we moeten aanpakken, is klimaatverandering. Klimaatverandering kent letterlijk geen grenzen; het treft elk land. ‘Het behalen van de Werelddoelen is belangrijk, omdat we daarmee de gevolgen van de klimaatverandering tegengaan. Gevolgen waar elk land steeds meer mee te maken krijgt: droogtes, extreme stormen en overstromingen.’

Inkomensverschillen

Naast klimaatverandering spelen inkomensverschillen een grote rol. Hoe kleiner de verschillen, hoe stabieler een samenleving. De inkomensverschillen tussen rijke en arme landen nemen op dit moment wereldwijd af. Dat is goed nieuws. Maar de inkomensverschillen binnen landen nemen wel toe. En dat zorgt voor onrust. Alleen een economische groei waar iedereen van meeprofiteert, kan de kloof tussen arm en rijk verkleinen en zo vreedzame en eerlijke samenlevingen stimuleren.

Wat kun jij doen?

Klimaatverandering en inkomensverschillen zijn grote thema’s. Ongrijpbaar groot bijna. Maar er zijn ook zaken waar je eenvoudig en direct zelf invloed op kunt uitoefenen.
Bijvoorbeeld met de keuzes die je maakt als consument. Zo kun je overstappen op groene stroom en kiezen voor producten die gemaakt zijn onder eerlijke werkomstandigheden. Kortom: wat jij kiest heeft groot effect. Maar ook op je werk kun je het verschil maken. En juist dit is het uitgangspunt voor het Werelddoelenspel. Wil je ontdekken hoe jij en je collega’s het verschil kunnen maken? Speel dan het Werelddoelenspel!

Interesse in het Werelddoelenspel en/of nog vragen?